02923 899 069

Tin tức mới nhất

Cơ cấu tổ chức

Theo: admin - Cập nhật lúc: 02:15:54 - 30/08/2021

Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Môi Trường CDM được tổ chức hoạt động và điều hành theo hình thức công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

sodo-tochuc1


Sơ đồ tổ chức khi thực hiện dự án

 

sodo-cocau

 

Cơ cấu quản lý công ty

- Ban điều hành Công ty gồm có Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán Công ty và các các bộ phụ trách.

- Giám đốc là người đại diện và chiệu trách nhiệm cao nhất của Công ty trước pháp luật, trước các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp về mọi hoạt động của Công ty.

Giám đốc có nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức danh quản lý trong Công ty;

f) Lập phương án cơ cấu tổ chức Công ty;

Thiết kế và phát triển bởi www.mientaynet.com | © 2021 Copyright by www.cdmtech.com.vn All rights reserved - Tất cả: 4451 - Hôm nay: 1 - Đang truy cập: 1