02923 899 069

Tin tức mới nhất

Tư vấn lập hồ sơ môi trường

Theo: admin - Cập nhật lúc: 08:46:31 - 30/08/2021

+ Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án chuẩn bị đầu tư)

+ Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

+ Lập hồ sơ giám sát môi trường định kỳ, lập đề án bảo vệ môi trường…

+ Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

+ Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác và sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

+ Tư vấn về chuyển giao công nghệ môi trường.

Thiết kế và phát triển bởi www.mientaynet.com | © 2021 Copyright by www.cdmtech.com.vn All rights reserved - Tất cả: 7240 - Hôm nay: 10 - Đang truy cập: 1